Nasze stado ;)

Nasze stadko ma się doskonale. DANZA I SHANI korzystają z uroków wiosny.